Prod # Name Root Grade Year Availability
0950S01923Amelanchier alnifolia RegentSHRUB18-24"1 Yr300
0950S01924Amelanchier alnifolia RegentSHRUB12-18"1 Yr1200
0950S01927Amelanchier alnifolia RegentSHRUB6-12"1 Yr3300