Prod # Name Root Grade Year Availability
0950S01927Amelanchier alnifolia RegentSHRUB6-12"1 Yr600
 
0950S21923Amelanchier alnifolia RegentSHR 2-118-24"1 Yr4300
0950S21924Amelanchier alnifolia RegentSHR 2-112-18"1 Yr400
0950S21927Amelanchier alnifolia RegentSHR 2-16-12"1 Yr100